Mr. B.

16-12-2018 U1 + BIS
22-09-2019 1e CAC + BIS

Fleur

SAMSUNG CAMERA PICTURES
07-09-2014 U1 .+ VBIS en 1e in babyklasse langhaar + 4e in ringkeuring van de 16
29-09-2014 U1
12-10-2014 U1 + BIV
26-10-2014 U1 + VBIS + 5 in de ringkeuring van de 15 .
29-11-2014 U1 + VBIS
25-01-2015 U1
08-02-2015 1e CAC  + BIS
01-03-2015 2e CAC + BIS
15-03-2015 3e CAC ….. KAMPIOEN ….
13-0-2015 1e CACIB + BIV + BIS + BOB
14-0-2015 2e CACIB + VBIS
03-04-2016 3e CACIB …… INTERNATIONAAL KAMPIOEN
21-10-2017 1e CAGCI … SPECIALPREIS .. BIS … BOB
21-10-2017 2e CAGCI … SPECIALPREIS
22-10-2017 3e CAGCI
22-10-2017 4e CAGCI …. GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN.

Sanne

step000113-11-2016 …U1
11-12-2016 U1 … BIV en VBIS
29-01-2017 U1
19-05-2017 1e CAC + SONDERPREIS
19-05-2017 2e CAC
20-05-2017 3e CAC + SONDERPREIS ….. KAMPIOEN
20-05-2017 1e CACIB
18-03-2018 2e CACIB
21-04-2018 3e CACIB + VBIS….. INTERNATIONAAL KAMPIOEN
21-04-2018 1e CAGCI + VBIS
22-04-2018 2e CAGCI + SONDERPREIS
22-04-2018 3e CAGCI
30-09-2018 4e CAGCI … GROOT INTERNATIONAAL KAMPIOEN

Belle

11-12-2016 U1 + VBIS
29-01-2017 U1 + VBIS
19-02-2017 U1 + VBIS
05-03-2017 U1
09-04-2017 U1
24-09-2017 1e CAC
21-10-2017 2e CAC
21-10-2017 3e CAC … KAMPIOEN
22-10-2017 1e CACIB
22-10-2017 2e CACIB … BIS
30-09-2018 3e CACIB …. INTERNATIONAAL KAMPIOEN
22-09-2019 CAGCI … BIV + VBIS

Girly

28-01-2018 U2

Jade

29-01-2018 U1
11-02-2018 U1 + BIS
18-03-2018 U1 en BIS + Best eigen fok
21-04-2018 U1 en VBIS + 1e in kittenring
22-04-2018 U1 + VBIS
30-09-2018 1e CAC … BIV en BIS
13-10-2018 2e CAC
14-10-2018 3e CAC …. KAMPIOEN 
  

Nesten ….

 Bibi en Julian ( 2013 )

Prada, Promiss en Picolino

_6081007745 - kopie

26-01-2014 best nest in show Neocat

Nest Joep en Eva ( 2016 )

Xorro, Xtra en Xieje

14389044_1210944345636248_1999051146_n

 18-09-2016 best nest show NVVK

Nest Nina en Puschkin ( 2016)

Yezzebelle, Ybbor en Ymo

2

11-12-2016 best nest show ECF

Nest Joep en Fleur ( 2016 )

Ziggy, Zanto en Zazou

Nest Fire en Sanne (2017)

Isolde, Jade en Romeo